Egzamin certyfikatowy z języka polskiego w Nowym Jorku

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego w Nowym Jorku

 
  
Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniach 10 – 11 czerwca odbyły się egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Do egzaminu certyfikatowego w ośrodku w NY zgłosiło się 113 uczniów deklarujących znajomość języka polskiego.
 

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku profesjonalnie zorganizowała prace jedynego Ośrodka Egzaminacyjnego Języka Polskiego Jako Obcego na kontynencie amerykańskim.

Proces otrzymania pozwolenia na prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego przez CPSD w Ameryce rozpoczął się w maju 2016 roku. Dnia 16 lutego 2017 roku CPSD została wpisana na listę podmiotów uprawnionych i mogła rozpocząć przygotowania do przeprowadzenia pierwszych egzaminów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd CPSD nie mógł zorganizować sesji egzaminacyjnej polonijnym uczniom oraz innym osobom zainteresowanym egzaminem ze znajomości języka polskiego na początku kwietnia br., dlatego też, prezes Centrali dr Dorota Andraka zwróciła się z prośbą do Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ustalenie nowego terminu egzaminu na przełomie maja i czerwca 2017 roku w ośrodku CPSD w Nowym Jorku.

Dnia 16 marca 2017 roku Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej sesji egzaminacyjnej 2017 przypadającej na 10 – 11 czerwca. Egzamin mógł zostać przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony został dla kandydatów w wieku 14 – 17 lat).

Wiadomość o możliwości zdawania egzaminu w ośrodku w Nowym Jorku spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń, co umożliwiło przeprowadzenie egzaminów na następujących poziomach: w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie B1, B2 oraz w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży na poziomie B1.

Do egzaminu certyfikatowego w ośrodku w Nowym Jorku zgłosiło się 113 uczniów deklarujących znajomość języka polskiego. Większość zdających uczyła się języka polskiego w polonijnych szkołach, ale byli też i tacy, którzy języka polskiego uczyli się tylko w domu. Do grupy najmłodszej: dzieci i młodzież na poziom B1 zgłosiło się 77 uczniów. W grupie dorośli B1 było 25 zgłoszeń a na poziom dorośli B2 wpłynęło 11 zgłoszeń. Zgłoszenia wpływały ze stanów: NY, NJ, CT, FL. Uczestnicy zgodnie z wybranym poziomem egzaminu i grupą docelową zostali podzieleni na sześć grup i udali się do klas na egzamin pisemny.  Po południu tego samego dnia 42 osoby przystąpiły do części ustnej egzaminu. Pozostała grupa 71 uczniów zdawała egzamin ustny następnego dnia. Egzamin odbył się bez żadnych zakłóceń i Komisja Egzaminacyjna mogła przystąpić do oceniania prac.

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dr Grażyna Przechadzka – pracownik UMCS-u, Członek certyfikatowych państwowych komisji egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym, koordynatora prac grupy ds. Ustalania Zestawów Egzaminacyjnych;

dr hab. Anna Dunin Dudkowska – Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa polskiego, od 2006 r. aktywny członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

dr hab. Małgorzata Rzeszutko – Iwan – pracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie obecnie uczy na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

Pani Małgorzata Czajkowska – nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole Dokształcającej im. św. Władysława w Hempstead w Nowym Jorku,

Pani Iwona Oklińska-Kandybowicz – nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole Dokształcającej im H. Sienkiewicza w Nowym Jorku,

Pani Marta Danielewicz – nauczyciel języka polskiego  w Polskiej  Szkole Dokształcającej przy parafii św. Cyryla i Metodego na Brooklynie.

W sprawnym przeprowadzeniu egzaminu wzięli udział polonijni nauczyciele – wolontariusze: Pani Małgorzata Starzec, Pani Iwona Koszelak, Pani Paulina Miltakis, Pani Anna Tracz, Pani Izabela Maciejkowicz i Pani Aneta Matyszczyk pełniąca także funkcję sekretarza organizacyjnego egzaminu certyfikatowego. Nad sprawnym przebiegiem egzaminu czuwała pani Kierownik Ośrodka CPSD dr Dorota Andraka.

Każdy uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku egzaminu drogą pisemną. Po otrzymaniu pozytywnej informacji przez ucznia za dodatkową opłatą rozpocznie się proces wydawania certyfikatów. Wszystkie informacje znajdują się w opublikowanym 30 marca 2016 r. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. poz. 405). Ponadto informacje związane z egzaminem certyfikatowym znajdują się na stronie CPSD w zakładce Certyfikaty.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.cenralapolskichszkol.org.

Tekst został opracowany przez Panią Anetę Matyszczyk, sekretarza organizacyjnego egzaminu certyfikatowego oraz pracowników konsulatu.

Ambasada RP NY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *