Legalizacja stałego pobytu w USA . Alicja Pociask

Legalizacja stałego pobytu w USA . Alicja Pociask

 

Wiekszość obywateli polskich jest zafascynowana nowym prawem wydanym przez rząd USA o bezwizowym wjeździe obywateli polskich do USA (ESTA). Jednak wprowadzenie tego prawa wbrew pozorom jest bardzo niekorzystne dla Polaków, ktorzy chcą wyjechać do USA na dłużej niż 90 dni lub na stałe.

 Problem polega na tym, że w poprzednim systemie wizowym obywatel polski otrzymywał tak zwaną „PROMESĘ WIZY TURYSTYCZNEJ” (B2) na okres 6 miesięcy. Oznaczało to, że posiada LEGALNY STATUS TURYSTY i w wielu przypadkach upoważniało do otrzymania prawa jazdy w USA. Tę turystyczną wizę można było również przedłużyć na następne 6 miesięcy, a jeśli sytuacja wymagała dłuższego pozostania w USA, to można było w następnym etapie zmienić status turysty na status studenta, ubiegając się o WIZĘ STUDENCKĄ, utrzymując legalny status pobytu w USA.

DLACZEGO PROGRAM WIZOWY „ESTA” JEST NIEKORZYSTNY dla Polaków ?

Składasz aplikację w Amabasadzie USA o zewolenie na wyjazd.
Jeśli się kwalifikujesz – otrzymujesz zezwolenie na wyjazd do USA maksymalnie na 90 dni.
Po przekroczeniu granicy jesteś tzw. odwiedzajacym (visitor) i nie posiadasz legalnego statusu podczas pobytu w USA, w przeciwieństwie do wizy turystycznej o którą starałeś się w poprzednim programie.
Nie możesz przedłużyć swojego pobytu za wyjątkiem drastycznych sytuacji np. pobyt w szpitalu.
Jeśli przekroczysz termin pobytu 90 dni, nie będziesz mógł przyjechać do USA ponownie.

Poniżej załączam artykuł informacyjny na temat różnych możliwości przyjazdu do USA na stały pobyt lub tymczasowy długotrwały.

KARTA STAŁEGO POBYTU W USA
NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA
Michael S. Morano, Esq.

Osoby zamieszkałe na stałe w USA uważane są za szczęściarzy ponieważ mogą legalnie pracować i żyć na wyższym poziomie oraz ubiegać się o obywatelstwo USA. O „zieloną kartę” mogą się jednak starać jedynie niezbyt liczne osoby sponsorowne przez bliskich krewnych lub inwestujące spore sumy pieniędzy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że obecnie najlepszą formą zdobycia stałego pobytu jest zatrudnienie i trwa to szybciej niż sponsorowanie przez członka rodziny. Rząd Stanów Zjednoczonych ustanowił kilka „kategorii preferencyjnych” na zieloną kartę, które ustalają jakie rodzaje zawodów i doświadczeń profesjonalnych mają pierwszeństwo w ubieganiu się o kartę stałego pobytu w USA. Kategorie te są następujące:

Kategoria Preferowana 1 na Podstawie Zatrudnienia (EB-1)
Ta kategoria jest dla osób z „nadzwyczajnymi zdolnościami” w swoim zawodzie – ale nie tylko dla zdobywców nagród Nobla i słynnych naukowców międzynarodowych. Jeśli składający podanie spełniają trzy z dziesięciu warunków, będą uznani za „nadzwyczajnych” w swojej dziedzinie. Dwie największe zalety tej kategorii to: (1) kandydaci nie potrzebują oferty pracy w Stanach Zjednoczonych oraz (2) kandydaci omijają skomplikowany proces certyfikacyjny Departamentu Pracy USA.

Kategoria Preferowana 2 na Podstawie Zatrudnienia (EB-2)
Nie każdy ma szczęście być u szczytu w swojej dziedzinie. Jeżeli jednak wykonywanie zawodu wymaga posiadania wykształcenia akademickiego na poziomie magisterium lub wyższego, albo kandydat posiada wyjątkowe zdolności w naukach ścisłych, humanistycznych lub w biznesie, może się zaliczać do tej kategorii. Pracodawcy składający petycję o zagranicnych pracowników według kategorii EB-2 muszą uprzednio uzyskać certyfikację pracy z Departamentu Pracy USA.
Jeśli kandydat posiada „wyjątkowe zdolności” w dziedzinie artystycznej, naukach ścisłych lub w biznesie, może się także zaliczać do kategorii EB-2. Wprawdzie standard zdolności wyjątkowych jest niższy niż standard zdolności nadzwyczajnych w kategorii EB-1, kandydaci muszą również wykazać się osiągnięciami i wkładem w swoją dziedzinę i poprzeć to materiałem dowodowym obejmującym opinie współpracowników, nagrody, publikacje, uposażenie itp.
W momencie publikacji niniejszego artykułu nie ma listy oczekujących w kategorii EB-2
dla obywateli większości krajów.

Kategoria Preferowana 3 na Podstawie Zatrudnienia (EB-3)
Ta kategoria jest dla pracowników wykwalifikowanych, którzy posiadają przynajmniej dwa lata doświdczenia. Kwalifikujący się tutaj pracownicy wykwalifikowani mogą obejmować np. mechaników, techników, jubilerów, wykładających płytki i granit, stolarzy, dekarzy, szefów kuchni, sekretarzy i sekretarki, trenerów, księgowych i innych pracowników biurowych. Wymaga się aby fachowcy posiadali stopień bakałarza lub jego odpowiednik. Pracodawcy składający petycję o zagranicnych pracowników według kategorii EB-3 muszą uprzednio uzyskać certyfikację pracy z Departamentu Pracy USA.
Chociaż EB-3 jest najpopularniejszą kategorią preferowaną na podstawie zatrudnienia do karty stałego pobytu, w momencie publikacji niniejszego artykułu nie ma listy oczekujących w tej kategorii dla obywateli większości krajów.

Kategoria „Inni Pracownicy”
Ta kategoria jest dla zawodów, które wymagają minimum dwa lata szkolenia lub doświadczenia i nie mają charakteru tymczasowego lub sezonowego. Te zawody to np. sprzedawcy, kierowcy ciężarówek, stajenni, kucharze i inni pracownicy restauracji, służący, pracownicy budowlani, projektanci ogrodów, robotnicy fabryczni itp. Wymagana jest certyfikacja pracownicza oraz oferta stałej pełnowymiarowej pracy.

W przeszłości w kategorii „Inni Pracownicy” były długie listy oczekujących. Jednak w momencie publikacji niniejszego artykułu nie ma listy oczekujących w kategorii „Inni Pracownicy” dla obywateli większości krajów!

Reasumując, uzyskanie zielonej karty na podstwie zatrudnienia wymaga sporo planowania, a także współpracy pomiędzy kandydatem, pracodawcą i adwokatem. Aby dokładniej poznać możliwości uzyskania stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych na podstwie zatrudnienia, wskazany jest kontakt z prawnikiem imigracyjnym specjalizującym się w kwestiach imigracji w oparciu o zatrudnienie.

MY pomożemy ci dostać prace i stały pobyt w USA legalnie dla całej rodziny  !!!

PAPERWORK,
Alicja Pociask Miglore
001 48 728 9866
www.paperworkus.com

alicjapociask12@gmail.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *