Nowe prawa osób transpłciowych i niebinarnych w USA

Nowe prawa osób transpłciowych i niebinarnych w USA

Burmistrz Kenney – Mayor of Philadelphia –  podpisał dziś ustawę, która chroni prawa osób niebinarnych i trans. Według CBS członek Rady Helen Gym sponsorował projekt ustawy.

Nowe prawo wymaga od wszystkich organizacji młodzieżowych tworzenia i wdrażania polityk mających na celu ochronę młodych osób transpłciowych.

Ponadto prawo wymaga, aby wszystkie budynki publiczne miały dostęp do neutralnych pod względem płci łazienek, w tym łazienek w całym ratuszu.

Obszerne badanie przeprowadzone przez The Human Rights Campaign Foundation ankietowane wśród młodzieży po wyborach w 2016 r.

Badanie zebrało informacje od ponad 50 000 młodych ludzi z USA w wieku 13-18 lat.

Badanie wykazało, że 56 procent tych uczestników podlegało parasolowi LGBTQ +. Jedenaście procent zidentyfikowało się jako transpłciowe, w tym 11 procent 55 procent zidentyfikowało się jako niebinarne. Badanie wykazało, że po wyborach po 2016 r. 70% odnotowało wzrost prześladowania.

W tym 70 procentach 63 procent stwierdziło, że widziały przypadki zastraszania motywowane orientacją seksualną ludzi, 55 procent widziało zastraszanie w kierunku płci, a 54 procent widziało zastraszanie z powodu czyjejś ekspresji płci.

Agnieszka W

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *