Nowe prawo azylowe w USA. 100 000 złapanych na granicy z Meksykiem

Nowe prawo azylowe w USA. 100 000 złapanych na granicy z Meksykiem

 

Administracja Trump zmieniła wytyczne szkoleniowe dla urzędników ds. Azylu w sposób, który może utrudnić migrantom szukającym schronienia w Stanach Zjednoczonych przeprowadzenie wstępnej selekcji.

Zmiany w planie lekcji wykorzystywanym przez setki urzędników ds. azylu sugerują, że administracja Trumpa znajduje nowe sposoby na zawężenie grupy, która może uzyskać dostęp do azylu, ponieważ odważniejsze propozycje polityki z tym samym celem zostały zablokowane przez sądy federalne. Zmiany mogą potencjalnie prowadzić do większej liczby odmów i deportacji, zanim można będzie usłyszeć pełne sprawy migrantów.

Jessica Collins, rzeczniczka Amerykańskich Służb Obywatelskich i Imigracyjnych (USCIS), która nadzoruje wnioski o azyl, powiedziała, że ​​agencja okresowo aktualizuje swoje dokumenty szkoleniowe i że rozpatruje wszystkie wnioski indywidualnie. Plan lekcji został zmieniony w 2006, 2014 i lutym 2017 r. Nowa wersja, datowana na 30 kwietnia, wchodzi w życie w tym miesiącu, powiedział USCIS.

Rosnąca liczba przeważnie środkowoamerykańskich rodzin zamieniających się w agentów granicznych i proszących o azyl zmusiła amerykańskie agencje graniczne do przełamania. W marcu ponad 100 000 osób zostało złapanych na granicy USA-Meksyk, najwyższy poziom miesięczny od ponad dziesięciu lat.

Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że migranci wykorzystują „luki” w prawie imigracyjnym i twierdzi, że wiele wniosków o azyl jest oszukańczych.

Pierwszym krokiem w długim procesie azylowym USA jest wywiad przeprowadzony przez urzędnika USCIS specjalnie przeszkolonego w zakresie prawa azylowego i uchodźczego w celu ustalenia, czy migrant ma „wiarygodny strach” przed powrotem do kraju pochodzenia.

Jeśli przekroczą tę pierwszą przeszkodę, niską poprzeczkę, udają się do sądu imigracyjnego, gdzie sędzia może udzielić im azylu, jeśli udowodnią, że byli prześladowani z powodu swojej rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub członkostwa w określonej grupie społecznej .

Około trzy czwarte tysięcy miesięcznych kandydatów regularnie przekazuje pierwsze wywiady „wiarygodnego strachu”, zgodnie z danymi rządowymi. Jednak większość migrantów z Ameryki Środkowej uciekających przed ogólną przemocą i korupcją ostatecznie nie kwalifikuje się do azylu.

Trump wielokrotnie powtarzał, że standardy wjazdu do Stanów Zjednoczonych są zbyt łagodne.

Zmieniony plan szkoleń jest „znaczącym i niepokojącym krokiem w kierunku utrudnienia przechodzenia wiarygodnych wywiadów w sprawie strachu” – powiedziała Victoria Neilson, która pracowała w dziale uchodźców i azylu USCIS podczas administracji Obamy.

Nowy plan usuwa paragraf z poprzednich wytycznych, który powiedział „wiarygodny strach” ankieterom do uznania, że ​​osoby ubiegające się o azyl mogą nie mieć wszystkich dowodów, aby udowodnić swoje roszczenia, kiedy po raz pierwszy przybywają do Stanów Zjednoczonych. Usunięto również wskazówki dotyczące uwzględnienia traumy i kontekstu kulturowego przy ocenie wiarygodności. Wprowadzono instrukcje, aby być bardziej ostrożnym wobec oszustwa.

Stephen Legomsky, były główny doradca USCIS, powiedział, że osoby ubiegające się o azyl, które przybywają do Stanów Zjednoczonych bez dokumentów, aby udowodnić swoje prześladowania w kraju, muszą polegać na własnym świadectwie. „Bez uwzględnienia czynników kulturowych i psychologicznych ocena wiarygodności osoby staje się prawie niemożliwa” – powiedział Legomsky.

USCIS „Collins” powiedział, że funkcjonariusze agencji biorą pod uwagę „odpowiednie informacje o warunkach kraju” i przestrzegają „wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji, zasad i decyzji precedensowych”.

Obecnie urzędnicy ds. Azylu są zobowiązani do ukończenia tygodniowych szkoleń indywidualnych, a następnie regularnych kursów odświeżających.

Biały Dom ubiega się o 23 miliony dolarów funduszy na szkolenie agentów patrolu granicznego w celu przeprowadzenia wywiadów „wiarygodnego strachu”, które są zwykle wykonywane przez wyspecjalizowanych oficerów azylowych USCIS. 

Migranci, którzy zdadzą wstępny wywiad „wiarygodny strach”, często mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych, dopóki ich decyzje o azylu nie zostaną rozstrzygnięte, co może trwać miesiące lub lata z powodu ogromnych zaległości w sprawach sądowych dotyczących imigracji.

Oto w jednym domu 62 nielegalnych emigrantów ktorzy zostali przemyceni.

Krzysztof W

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *