Nowe Prawo dla emigrantów w USA. Test Zamożności.

 

 

Nowy test zamożności dla imigrantów w USA

 

Zgodnie z nową polityką, zatytułowaną „Inadmissibility on Public Charge Grounds „, ale nieformalnie nazywaną testem zamożności, potencjalni legalni stali rezydenci muszą wykazać, że „są samowystarczalni, tj. nie zależą od zasobów publicznych w celu zaspokojenia swoich potrzeb, ale raczej polegają na własne możliwości, a także na zasoby członków rodziny, sponsorów i organizacji prywatnych.

 

 

Ponadto nowa polisa rozszerza definicję „opłaty publicznej” na każdego, kto korzystał z niepieniężnych świadczeń publicznych – takich jak Medicaid na wypadek nagłych wypadków, pomoc w mieszkalnictwie publicznym lub dodatkowa pomoc żywieniowa – przez ponad rok w okresie trzech lat.

Test majątkowy dotyczy imigrantów poszukujących statusu stałego rezydenta na podstawie petycji złożonej przez obywatela amerykańskiego lub członka rodziny stałego rezydenta. 

Migration Policy Institute szacuje, że nowa reguła może skłonić około 23 milionów obcokrajowców i członków ich rodzin obywatelskich Stanów Zjednoczonych do nie ubiegania się o programy pożytku publicznego lub do wycofania się z nich. Liczba ta obejmuje 4,7 miliona dorosłych i 7,6 miliona dzieci, z których wszystkie są obywatelami.

Test bogactwa, kierując się petycjami złożonymi przez członków rodziny potencjalnych stałych mieszkańców, atakuje podstawową zasadę prawa imigracyjnego: łączenie rodzin. Takie zjednoczenie od dawna jest hitem przeciwników imigracji i białych supremacji, którzy apelują o odzyskanie Ameryki. Dwa lata temu Biały Dom wydał oświadczenie wzywające do położenia kresu łączeniu rodzin z fałszywych powodów, że przyciąga niewykwalifikowanych imigrantów, obniża płace, zwiększa deficyt i podważa bezpieczeństwo narodowe. Kilka tygodni później prezydent Trump poskarżył się senatorom na zbyt dużą imigrację z tego, co nazywał „krajami gówniarzy”, takimi jak Salwador i Haiti, a za mało z miejsc takich jak Norwegia.

Test zamożności to tylko kolejna próba administracji Trumpa, aby odnowić system imigracyjny, tak aby opierał się on na „zasługach” (innymi słowy pieniądze i wykształcenie), a nie na więzach rodzinnych czy humanitaryzmie. Chociaż system imigracyjny oparty na zasługach może wydawać się sprawiedliwy i praktyczny, upokarzający jest w swoim utylitaryzmie. Ogranicza ludzi do zasobów gospodarczych, a legalny pobyt stały i obywatelstwo do transakcji.

 

Zwolennicy testu zamożności twierdzą, że imigranci powinni być samowystarczalnymi i produktywnymi członkami społeczeństwa. Jednak posiadanie legalnego stałego pobytu, w przeciwieństwie do braku dokumentów, ułatwia integrację ze społeczeństwem. Podobnie posiadanie niezawodnej opieki zdrowotnej i wystarczającej ilości pożywnej żywności do spożycia sprawia, że ​​członkowie społeczeństwa są bardziej produktywni. 

Konrad W

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *