Nowy projekt opieki zdrowotnej w USA

Nowy projekt opieki zdrowotnej w USA

 

Zwycięzcy (bogaci) i przegrani (odbiorcy Medicaid) w nowym projekcie ustawy o opiece zdrowotnej, według CBO

Analiza planu restrukturyzacyjnego ustawy o opiece zdrowotnej (ACA), wymyślonego przez Senat, nie pomoże Republikanom mającym nadzieję uzyskać wystarczająco dużo głosów na przejście.

Podatki zostałyby zmniejszone, ale liczba nieubezpieczonych osób wzrosłaby. Składki ubezpieczeniowe mogłyby spaść, ale całkowite koszty opieki zdrowotnej poszłyby w górę. Zmiany miałyby wpływ na starszych, biedniejszych ludzi.

Jak sytuacja wygląda dla podatników?

Zostałyby wycofane podatki nałożone na zamożnych ludzi i sektory branży opieki zdrowotnej, które miałyby zapłacić za zwiększenie zasięgu ACA. Ale ustawa nadal zmniejszyłaby deficyt o 321 mld USD w ciągu 10 lat, głównie ze względu na zmniejszenie wydatków na Medicaid.

Rząd wydałby ok. o 26% mniej, na wspólny federalny i stanowy program dla osób ubogich i niepełnosprawnych, niż zgodnie z obowiązującym prawem do roku 2026, oszczędzając 160 mld USD w tym samym roku i 772 mld USD w ciągu 10 lat.

Jak to wpłynęłoby na liczbę osób, które mają ubezpieczenie?

Około 22 milionów mniej osób miałoby ubezpieczenie niż według obowiązującego prawa do 2026 r. Początkowo zmiany w ubezpieczeniu pochodziły z połączenia Medicaid, prywatnego rynku ubezpieczeniowego i planów pracodawców. Niektórzy ludzie mogliby zrezygnować z ubezpieczenia, a niektórzy pracodawcy nie oferowaliby go, ponieważ ustawa usunęłaby kary za brak ubezpieczenia pracowników.
Kto ucierpiałby na tym najbardziej?

Wzrost nieubezpieczonych niewspółmiernie wpłynąłby na osoby starsze o niższych dochodach. W szczególności mogłoby to dotknąć osoby w wieku od 50 do 64 lat, które zarabiają mniej niż około 24 200 dolarów rocznie.

Jak zmieniłby się Medicaid?

Rząd federalny cofnąłby finansowanie dla osób o niskich dochodach, które byłyby uprawnione do korzystania z Medicaid w ramach ACA. Rząd również ograniczyłby łączną kwotę funduszy Medicaid, które stan może otrzymać.

Ogólnie rzecz biorąc, stany nie miałyby jednak większej elastyczności w prowadzeniu swoich programów Medicaid tak, jak chcą, chyba że zgodzą się na jeszcze mniejsze dofinansowanie Medicaid z dotacji rządowych. To pozwoliłoby stanom zmienić pewne korzyści i bardziej obciążać pacjentów.

Czy byłoby więcej prywatnych ubezpieczeń?

Republikanie twierdzą, że muszą zaradzić Obamacare, ponieważ ubezpieczyciele wycofują się z rynku dla osób, których nie ubezpieczają pracodawcy. Zgodnie z projektem Senatu, zredukowane dotacje mogą prowadzić do tego, że niektóre obszary nie będą mieć opcji ubezpieczenia lub będą mieć plany o dużych kosztach.

Czy składki wzrosłyby czy zmalały?

Chociaż składki na ubezpieczenie byłyby początkowo większe niż przewidywano w obowiązującym prawie, później byłyby niższe. Ale to przede wszystkim ze względu na niskie ubezpieczenie.

CBO spodziewa się, że około połowa stanów dokona zmian w przepisach dotyczących ubezpieczenia, które, jak twierdzi agencja, zwiększyłyby koszty podatników bez zwiększania liczby osób z ubezpieczeniem.

Jakie inne działania mogłyby podjąć stany, które miałyby wpływ na prywatne ubezpieczenia?

Od większości stanów oczekuje się przyjęcia postanowień zawartych w projekcie ustawy senackiej, umożliwiającej ubezpieczycielowi pobieranie od osób starszych pięciokrotnie więcej niż od młodzieży, zamiast limitu Obamacare – trzykrotnie większego.

Co się stało z planowanym rodzicielstwem?

Projekt ustawy zakazałby federalnego finansowania Planned Parenthood przez rok. Choć prawo już uniemożliwia wydawanie środków federalnych na większość aborcji, projekt ustawy zablokowałoby Planowane Rodzicielstwo w leczeniu pacjentów Medicaid za inne usługi, takie jak kontrola urodzin czy badania nad rakiem.

Zmniejszyłoby to opiekę nad około 15% kobiet w obszarach bez innych opcji opieki zdrowotnej dla rezydentów o niskich dochodach i doprowadziłoby do zwiększenia wydatków na porody objęte programem Medicaid.

Kasia K

photo/pbs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *