Obniżenie wieku emerytalnego negatywne dla ratingu Polski

Obniżenie wieku emerytalnego negatywne dla ratingu Polski („credit negative”) – napisali w napisali w komentarzu z 21 listopada analitycy Moody’s. W ich ocenie, ustawa wprowadzająca obniżkę zwiększa ryzyko przekroczenia progu 3 proc. deficytu sektora gg do PKB w 2018 r.

„Cofnięcie reformy stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego jest negatywne dla ratingu Polski (+credit negative+), gdyż osłabia finanse publiczne, negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy i w dalszym stopniu pogarsza wiarygodność prowadzenia polityki przez Polskę” – napisali w komentarzu z 21 listopada analitycy Moody’s.

„Efekty odwrócenia reformy emerytalnej dla polskich finansów publicznych w przyszłym roku nie będą znaczne, gdyż nowa ustawa dotyczy jedynie ostatniego kwartału 2017 r. Oczekujemy, że w 2017 r. koszt fiskalny obniżenia wieku emerytalnego wyniesie ok. 2 mld zł (0,1 proc. PKB). W 2018 r. i 2019 r. koszty te wyniosą 10,2 mld zł rocznie (0,5 proc. PKB). Zwiększa to ryzyko, iż deficyt budżetu państwa przekroczy 3-proc. kryterium z Maastricht nawet w 2018 r., a Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu już w dwa lata po jej zdjęciu” – dodali.

Obecne szacunki Moody’s wskazują, iż relacja deficytu sektora gg do PKB w 2017 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2018 2,8 proc.

„Odwrócenie reformy emerytalnej, wraz z trwającym kryzysem konstytucyjnym oraz napięciami w relacjach z Unią Europejską, odzwierciedla zmianę w prowadzeniu polityki przez Polskę w stronę mniejszej przewidywalności oraz nieszablonowych rozwiązań, które łączą się z działalnością nowego rządu, wybranego w październiku 2015 r.” – napisali analitycy.

W ocenie Moody’s, obniżenie wieku emerytalnego zniweluje efekty poprawy ściągalności podatków w 2016 r.

„Wyższe koszty fiskalne zniwelują efekty poprawy ściągalności podatków, co rząd osiągnął w pierwszych 10 miesiącach 2016 r. (zebrane podatki pośrednie były w październiku 2016 r. o 6,6 proc. wyższe niż rok wcześniej), a co pozytywnie wpłynęłoby na zyski dla budżetu w następnych latach” – napisano w komentarzu.

„Niższy wiek emerytalny negatywnie wpłynie na finanse publiczne, szczególnie na kondycję polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę trendy demograficzne w Polsce” – dodano.

Zdaniem Moody’s, odwrócenie reformy emerytalnej wystawi system ubezpieczeń społecznych na nieoczekiwane negatywne czynniki związane ze starzejącą się populacją i siłą roboczą.

„Zarysowane powyżej trendy sprowadzają ryzyko na potencjał realnego PKB w związku ze spadkiem podaży pracy. Nowe rozwiązania zmniejszą odsetek aktywnych zawodowo, w sytuacji, gdy na potencjał wzrostu negatywnie oddziaływają niesprzyjające czynniki demograficzne” – ocenili analitycy.

„W rezultacie wzrosną koszty związane z emeryturami, co stwarza ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych” – dodali.(PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *