OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE IX Szkoła Liderów Polonijnych Ameryki Północnej

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE IX Szkoła Liderów Polonijnych Ameryki Północnej

  
Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania do 24 czerwca 2017 roku.
 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

IX Szkoła Liderów Polonijnych Ameryki Północnej

24 sierpnia – 6 września 2017

Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania do 24 czerwca 2017 roku!

Jeśli chcesz:

 • wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

a ponadto:

 • masz od 20 do 40 lat,
 • mieszkasz na stałe na terenie Kanady lub Stanów Zjednoczonych
 • masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich
  w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych
  w tym języku,
 • od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie, co oznacza, że jesteś działaczem organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzem, osobą  aktywną politycznie, działasz na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także/lub jesteś związany z edukacją, nauką, sportem i kulturą.
 • jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

serdecznie zachęcamy do udziału w IX Szkole Liderów Polonijnych Ameryki Północnej, odbywającej się w dniach 24 sierpnia-6 września 2017 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca!

Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?

Szkoła Liderów Polonijnych jest to cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, i swoim zasięgiem objął już ponad 400 osób z 36 krajów świata.

Co w programie?

Program Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie;
 • wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, etc., 
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się
  z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych.

Program każdej ze Szkół jest przygotowywany w oparciu o potrzeby i oczekiwania zbierane na etapie rekrutacji. W poprzednich latach uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor, szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz interaktywnych sesjach networkingowych. Spotykali się również z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, kardynał Stanisław Dziwisz czy Henryk Wujec. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej
w Toruniu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu czy Krakowie.

Po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

Jak aplikować?

Zgłoszenia proszę wysłać przy pomocy aktywnego formularza zgłoszeniowego online,

CV, dwa listy rekomendacyjne lub inne materiały dokumentujące i potwierdzające informacje zawarte w formularzu, a także zasady uczestnictwa proszę wysyłać do dnia 24 czerwca 2017 roku na adres klaudia.wojciechowska@szkola-liderow.pl

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na naszej stronie do 2 lipca 2017 roku. W trakcie procesu rekrutacyjnego Fundacja Szkoła Liderów może zasięgać opinii polskich placówek dyplomatycznych działających na terenie krajów,  które obejmuje projekt.

Kontakt:

Klaudia Wojciechowska (Klaudia.wojciechowska@szkola-liderow.pl | tel: 22 556 82 67, +48 691 022 426)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *