Rozwód kościelny prostrze procedury

POLSKA

Procedura uznania ślubu kościelnego za nieważny uległa uproszczeniu. Adwokat kościelny Marcin Krzemiński podkreśla jednak, iż zmiany te wiążą się z większą ilością spraw w sądach, co z kolei przyczynia się do wydłużenia procesu. Papież uprościł procedurę uznawania za nieważne ślubów kościelnych, co spowodowało, że coraz więcej spraw powodowych zaczęło wpływać do sądów. Prowadzi to do wydłużenia procesów. W archidiecezjach, gdzie rocznie trafia kilka tysięcy wniosków, trwa on od dwóch do trzech lat. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa uległ znacznemu skróceniu z uwagi na ogłoszone zmiany w prawie kanonicznym przez papieża Franciszka w grudniu 2015 roku. Podstawowa modyfikacja polega na tym, iż w momencie, gdy zapada wyrok sądu pierwszej instancji, nie ma potrzeby prowadzenia postępowania w sądzie drugiej instancji. Jeśli orzeczenie nie zostanie zaskarżone przez stronę lub obrońcę węzła małżeńskiego, wówczas staje się ono wykonalne i nie ma konieczności jego zatwierdzenia.

– Nowe przepisy prawne z jednej strony uprościły procedurę, natomiast z drugiej spowodowały, że coraz więcej skarg powodowych wpływa do sądów. To z kolei sprawia, że proces, mimo iż teoretycznie może toczyć się kilka miesięcy, w rzeczywistości będzie trwał tak jak dotychczas, czyli od roku do trzech lat, w zależności od diecezji, w której jest on prowadzony, wyjaśnia serwisowi agencyjnemu MondayNews, adwokat kościelny Marcin Krzemiński.

Nadal jednak każdy, kto składa skargę powodową, musi wykazać, że już w dniu ślubu istniała niepodważalna przyczyna nieważności małżeństwa. Przyspieszenie całej procedury sądowej zależy od siły argumentów i przedstawionej przez strony konkretnej dokumentacji dowodowej. Proces taki przebiega szybciej w małych diecezjach.

– Czas oczekiwania na wyrok końcowy w procedurze uproszczonej w teorii wynosi od dwóch do trzech miesięcy. W praktyce sam obrót korespondencji między uczestnikami postępowania sprawia, że okres ten wynosi sześć miesięcy. Proces uproszczony jest możliwy tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że dokumenty, jakimi dysponujemy na etapie składania skargi powodowej, są dostatecznie mocne, by małżeństwo zostało uznane za nieważnie zawarte, dodaje Marcin Krzemiński.

Najczęściej podawanym powodem nieważności małżeństwa jest niezdolność do tworzenia go, wynikająca z przyczyn natury psychicznej. Składający skargę powodową wykazuje, że w dniu ślubu, osoba, z którą został zawarty związek, była dotknięta chorobą, np. schizofrenią lub innego rodzaju zaburzeniem, uniemożliwiającym jej funkcjonowanie w rodzinie. Uzasadnieniem może być także niemożliwość podjęcia obowiązków związanych z wychowaniem dzieci lub budowaniem trwałej wspólnoty życia.

infor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *