Sąd Najwyższy zachowuje prawa rodziców tej samej płci urodzenia dziecka

Sąd Najwyższy zachowuje prawa rodziców tej samej płci w sprawie aktu urodzenia dziecka

 

WASHINGTON – Sąd Najwyższy w poniedziałek obalił prawo Arkansas, które traktuje pary homoseksualne inaczej niż pary przeciwnej płci na świadectwie urodzenia dziecka.

Orzeczenie zostało wydane niejedno głośnie ze strony sądu. Sędziowie Clarence Thomas, Samuel Alito i Neil Gorsuch nie zgodzili się.

W rzadkich przypadkach, po wydaniu orzeczenia przez Sąd Najwyższy w 2015 r., w wyniku którego odrzucono stanowe zakazy małżeństw jednej płci, niektóre stany umieszczały nazwiska mężów nowych matek w akcie urodzenia dziecka, nawet jeśli nie byli biologicznymi ojcami, czego nie robili w przypadku par jednopłciowych.

Sprawę zgłosiły dwie pary kobiet w stanie Arkansas, gdzie urzędnicy ds. Zdrowia odmówili umieszczenia nazwiska nie-biologicznej małżonki w akcie urodzenia noworodka – mimo że prawo stanowe wymaga, aby mężowie, którzy nie są biologicznymi ojcami, otrzymywali ten status.

Najwyższy Sąd stanowy podtrzymał prawo w grudniu w podzielonym orzeczeniu.

Jeden z sędziów Jo Hart stwierdził, że „nie narusza równości w celu uznania podstawowych praw biologicznych”. Ale Sędzia Główny Howard Brill wzywał do zmiany prawa, cytując „The Times They Are A-Changin” Boba Dylana.

Douglas Hallward-Driemeier, jeden z prawników, który dwa lata temu wygrał w przełomowej sprawie małżeństw tej samej płci, prosząc Sąd Najwyższy o rozpatrzenie sprawy, twierdził, że utrzymanie prawa Arkansas pozwoli stanom „na ponowną degradację par jednopłciowych i ich rodzin, wyrządzenie szkody i nierówności statusu „drugiego szczebla”.

Gdyby prawo utrzymało się, inne stany – między innymi Alabama, Alaska, Karolina Północna, Wisconsin i Wyoming – nie będą zmuszane do zmiany podobnych statutów, które dyskryminują mężów i małżonków tej samej płci.

Przedstawiciele stanu twierdzili, że obie pary powinny zakwestionować ustawę stanu o sztucznym zaplemnieniu, a nie prawo dotyczące aktów urodzenia. Zauważyli również, że po wyroku w sprawie niższej instancji, pary otrzymały akty urodzenia z widniejącymi na nich nazwiskami małżonków tej samej płci jako rodziców.

Prawo stanowe zakładało, że w większości przypadków mąż matki jest biologicznym ojcem dziecka. Ale „w przeciwieństwie do męża, małżonka matki nigdy nie będzie biologicznym rodzicem dziecka”, powiedzieli wzywając sędziów do odrzucenia odwołania.

Katarzyna K

photo/sbstv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *