Ustawa podatkowa zmniejszyłaby koszty medyczne

Ustawa podatkowa zmniejszyłaby koszty medyczne

Ustawa podatkowa ogłoszona przez republikanów w Izbie Reprezentantów w czwartek nie wyeliminuje kary podatkowej za brak ubezpieczenia zdrowotnego. Ale wyeliminowałoby to odliczenia kosztów dla osób, które bardzo dużo płacą za usługi medyczne.

Kontrowersyjny projekt ustawy jest próbą republikanów zmiany kodeksu podatkowego państwa i zapewnienia radykalnych cięć podatkowych dla biznesu i osób prywatnych. Jednak jego przyszłość nie jest jeszcze jasna, ponieważ republikanie, którzy sprawują kontrolę zarówno nad Izbą, jak i Senatem, wydają się podzieleni co do kluczowych kwestii.

Odliczenie medyczne, pierwotnie stworzone w czasie II wojny światowej, jest dostępne tylko dla podatników, których wydatki przekraczają 10% skorygowanego dochodu brutto.

Ze względu na ten próg, a także dlatego, że jest on dostępny tylko dla osób, które wyszczególniają swoje odliczenia, odliczenie kosztów leczenia nie jest wykorzystywane przez wiele osób – według IRS szacuje się, że 8,8 miliona osób umieściło je w swoich podatkach w 2015 roku.

Ale te 8,8 miliona podatników wnioskowało o odliczenie w wysokości 87 miliardów dolarów; co oznacza, że ​​ci, którzy kwalifikują się do odliczenia, mają bardzo wysokie koszty opieki zdrowotnej.

Wiele z tych wydatków dotyczy opieki długoterminowej, która zazwyczaj nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Opieka długoterminowa może kosztować tysiące lub dziesiątki tysięcy dolarów rocznie.

Obrońcy projektu twierdzą, że eliminacji odliczenia nie należy postrzegać jako jedynej rzeczy. Ustawa podatkowa izby również proponuje wyeliminowanie miliardów dolarów ulg w podatku dochodowym od osób prawnych, które odegrały kluczową rolę w dynamicznie rozwijającym się przemyśle „leków sierocych”.

Z drugiej strony, cięcia wyrównawcze prawie z definicji nie będą stanowiły różnicy dla osób o bardzo dużych kosztach leczenia, które jako jedyne kwalifikują się do odliczenia medycznego.

Uderzającym brakiem w tej ustawie – na razie – jest jakiekolwiek odniesienie do zniesienia kary podatkowej za brak ubezpieczenia zdrowotnego. Tak zwany mandat indywidualny jest jednym z najbardziej niepopularnych przepisów ustawy o przystępnej opiece, której republikanie nie zmienili ani nie uchylili na początku tego roku.

Prezydent Donald Trump dodał swoje poparcie za pośrednictwem Twittera: „Czy nie byłoby wspaniale wycofać bardzo niesprawiedliwy i niepopularny mandat indywidualny w ObamaCare i wykorzystać te oszczędności na dalsze cięcia podatkowe”, napisał w środę.

Ale podczas gdy prezydent ma rację, że zaoszczędzimy na usunięciu mandatu, Biuro Budżetowe Kongresu oszacowało także, że w rezultacie kolejne miliony Amerykanów zostaną bez ubezpieczenia.

Katarzyna Cz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *